Контакти

Централен офис и адрес на управление:

гр. София 1000
ул. Иван Вазов 29, А, ет. 2

Клиентски офис и адрес за кореспонденция:

гр. Кърджали 6609
ул. Капитан Георги Георгиев № 3, офис 3
тел.:          +359 (0)36159955
факс:        +359 (0)36122323
мобилен:+359 (0)877878456
e-mail: office@victorylogistics.bg

Банкова сметка в лева BGN:
IBAN: BG46UNCR70001522538499
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк АД